[Upgrade] Dòng gia cường cho vật phẩm

Author: admin

Gia Cường Cho Vật Phẩm

 • Nguyên liệu sử dụng: Đá Tạo Hoá
 • Để có được Đá Tạo Hoá, bạn cần có Đá Nguyên Thuỷ. Đá Nguyên Thuỷ sẽ tạo thành Đá Tạo Hoá khi gặp NPC ElPis tại Aida
 • Ngoài ra bạn có thể tìm nguyên liệu tại nhiều sự kiện

Hướng Dẫn Nâng Cấp

 • Bước 1: Mở vật phẩm ở hòm đồ cá nhân
 • Bước 2: Chọn mục Upgrade
 • Bước 3: Chọn mục Harmony
 • Bước 4: Chọn mục Upgrade

Lưu Ý:

 • Khi thành công, tuỳ vào vật phẩm sẽ có dòng tính năng khác nhau
 • Có thể nâng sức mạnh tính năng bằng Đá Tinh Luyện Cao Cấp (quay từ đồ hoàn hảo tại NPC Osbaurne (Aida 81,13))
 • Để huỷ tính năng gia cường, click mục Restore

Dòng Tính Năng Gia Cho Vũ Khí

 • Min. attack increase (PVP và PVM): Tăng sức tấn công tối thiểu theo cấp độ gia cường, nhưng không vượt quá sức tấn công tối đa (trong bảng C)
 • Max. attack increase (PVP và PVM): Tăng sức sát thương tối đa theo cấp độ gia cường (trong bảng C)
 • Required Strength decrease: Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về sức mạnh.
 • Required Agility decrease: Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về nhanh nhẹn.
 • Attack power increase(Min, Max): Tăng sức tấn công tối đa và tối thiểu.
 • Critical damage increase: Tăng sức sát thương chí mạng (damage màu xanh da trời)
 • Skill attack power increase: Tăng sức sát thương tuyệt chiêu
 • Attack success rate increase (PVP): Tăng tỉ lệ tấn công chính xác khi PVP, tỉ lệ tấn công chính xác càng cao, tỉ lệ “MISS” khi tấn công càng thấp.
 • SD decrement increase (PVP): Tăng tỉ lệ gây sát thương vào máu nhiều hơn. Khi PVP sát thương sẽ gây ra theo tỉ lệ 90:10 (90% vào SD, 10% vào máu). Khi gia cường dòng này vào vũ khí, ví dụ với DK sử dụng 2 kiếm +13 tương đương với tỉ lệ SD decrement tăng 20%, thì tỉ lệ sát thương gây ra vào đối thủ sẽ chuyển thành 70% vào SD và 30% vào máu)
 • SD bypass rate increase: Bỏ qua SD, đánh thẳng vào máu.

Dòng Tính Năng Gia Cho Giáp Trụ và Khiên

 • Defense power increase: Tăng sức phòng thủ
 • Maximum AG increase: Tăng AG của nhân vật theo cấp độ gia cường
 • Maximum HP increase: Tăng máu của nhân vật theo cấp độ gia cường
 • HP automatic increase rate increase: Tỷ lệ tự động hồi máu tăng
 • MP automatic increase rate increase: Tỷ lệ tự động hồi mana tăng
 • Defense success rate increase(PvP): Tỉ lệ phòng thủ thành công PVP tăng (đối phương đánh mình miss nhiều hơn)
 • Damage decrease rate increase: Giảm sát thương khi nhận vào.
 • SD rate increase: Tăng tỉ lệ nhận sát thương vào SD, thay vì vào máu. Ví dụ khi bị tấn công sát thương nhận vào với tỉ lệ 90:10 (90% vào SD – 10% vào HP), nếu tỉ lệ SD rate increase tăng 5% thì tương ứng tỉ lệ sát thương nhận vào SD và HP sẽ thay đổi là 95:

 

Quá tải vui lòng quay lại tải game vào lúc 14:00 hôm nay UTC +7.