Hòm đồ sự kiện

Author: admin

Hòm Đồ Sự Kiện

Hòm đồ sự kiện là nơi để lưu trữ các vật phẩm từ các sự kiện.

Để mở hòm đồ sự kiện, hãy truy cập vào menu tính năng và chọn mục Gremory Case.

Hòm đồ sự kiện chứa các vật phẩm từ các nguồn sau:

  • Sự kiện
  • Drop
  • Chợ mua sắm
  • Thương gia Moss

Nhân vật có thể rút vật phẩm từ hòm cá nhân, xoá hoặc bán chúng tại cửa hàng NPC.

 

Quá tải vui lòng quay lại tải game vào lúc 14:00 hôm nay UTC +7.